Цени

Цени за Асфалтиране на компания razbivachi.v-bg.com за София област.

Изграждане на пътната настилка е от изключителна значимост в изминалия и настоящия век. Човечеството се стреми все повече към минимизиране на разход и ресурс време, а това от своя страна изисква бързо придвижване от една точка до друга. Времето прекарано в път е напразно загубено, а когато магистрали, пътища от първостепенно значение и второстепенна роля са изградени с високи технологии и материали, то и пътуването е по-безопасно, приятно, лесно и бързо. Ето, защо нашата дейност се свежда до няколко водещи аспекта, а именно:

Уважаеми клиенти,

Ние гарантираме най-ниски цени за асфалтиране в София.

Всеки проект е строго индивидуалнен, и цената се определя от големината на проекта и сроковете. За най-добри цени, моля обадете се на тел.: 0876 34 50 94

  • Строителство на пътища, детски площадки, паркинги, къщи прилежащи зони в сектора на високи води, крайградски зони, подземен паркинг и др.;
  • Основен ремонт на асфалтова настилка;
  • Частично изкърпване на пътната настилка;
  • Изкопни работи (инженеринг, изкопни, насипни образуване, транспортиране, рециклиране, уплътняване);
  • Прилагане на мерки за озеленяване;

Доставка на всички видове насипни материали за строително-довършителни работи (пясък, чакъл, трошен камък, разширени глина, торф, почва, хумус, пясък и чакъл маса, асфалт трохи, и т.н.) и предоставяне на екип от специалисти за извършване на всяка една дейност.

Работа със специализирано оборудване пътищата (кранове, багери, автовишки, кранове, валяци, самосвали, и т.н.).